Website Banner
รับฟังรายการวิทยุย้อนหลัง
ดำเนินรายการโดย ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุลรายการเด็กดีของพ่อแม่วันเสาร์
เวลา 16.00
17.00 น.
สถานีวิทยุ กทม. คลื่น A.M.873 KHZ.
ฟังเนื้อหา คลิก!!

รายการคุยกันเช้าวันอาทิตย์
วันอาทิตย์ เวลา 06.00 07.00 น.สถานีวิทยุ กทม.
คลื่น A.M.873 KHZ.
ฟังเนื้อหา คลิก!!

รายการทันโลกเกษตร
วันอาทิตย์ เวลา 22.00 22.30 น.สถานีวิทยุ มก. คลื่น A.M.1107 KHZ.
ฟังเนื้อหา คลิก!!

รายการคุยกัน 9 โมง(ช่วงชีวิตหลากมิติ)
วันอังคาร เวลา 09.35  10.00 น.สถานีวิทยุ มก. คลื่น A.M.1107 KHZ
ฟังเนื้อหา คลิก!!

รายการ"เด็กก้าวหน้า เยาวชนก้าวไกล"
ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 17.00 
 18.00 น.สถานีวิทยุ มก. คลื่น A.M.873KHZ
ฟังเนื้อหา คลิก!!


รายการ"ด้วยใจภักดิ์"
ฟังเนื้อหา คลิก!!

รายการ"เปิดมุมมอง"
ฟังเนื้อหา คลิก!!

รายการ"รู้เรื่องเมืองไทย"
ฟังเนื้อหา คลิก!!


สถานีวิทยุ ม.ก. AM 1107 kHz.

 
 

 
track web site visits
 
 
       
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
กาลเวลา 1
 
กาลเวลา 2
 
รู้เพิ่มเติมศัพท์ภาษาอังกฤษ1
 
รู้เพิ่มเติมศัพท์ภาษาอังกฤษ 2
 
รู้เพิ่มเติมศัพท์ภาษาอังกฤษ 3
 
 
ราคา 150 บาท
 
ราคา 225 บาท
 
ราคา 120 บาท
 
ราคา 120 บาท
 
ราคา 220 บาท
 
                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
รู้เพิ่มเติมศัพท์ภาษาไทย 1
 
รู้เพิ่มเติมศัพท์ภาษาไทย 2
 
แจกลูกและสกดคำ
 
ธรรมะวันละคำ 2 
 
ธรรมะวันละคำ 2 
 
 
ราคา 180 บาท
 
ราคา 160 บาท
 
ราคา 270 บาท
 
ราคา 50 บาท
 
ราคา 90  บาท
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
การศึกษากับการจัดการ
 
ความรู้เรื่องเมืองไทย
 
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ
 
หลักคิดในการปฎิรูป
ประเทศไทย
 
สารัตถะประชาธิปไตย
 
 
ราคา 180 บาท 
 
ราคา 120 บาท
 
ราคา 120 บาท
 
ราคา 120 บาท
 
ราคา 195 บาท
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
ปราสาทพระวิหาร
 
เบื้องแรกของเศรษฐศาสตร์
 
เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย
 
กล้วยไม้สำหรับผู้เริ่มต้น
 
สบู่ดำ พืชพลังงาน
สารพัดประโยชน์
 
 
ราคา 120บาท
 
ราคา 190 บาท
 
ราคา 150 บาท
 
ราคา 400 บาท
 
ราคา 100 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค้าความ
 
ค้นหาความจริงจากชีวิต
 
บนเส้นทางชีวิต
 
ฮอลลิวู้ดกับดาราสุดยอดนิยม
 
รุ้งมีหลายสี
 
 
ราคา 175 บาท
 
ราคา 150 บาท
 
ราคา 150 บาท
 
ราคา 300 บาท
 
ราคา 150 บาท
 
                     
 
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
     
   ซื้อหนังสือราคาพิเศษในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติได้ที่   
     
 
                           ศูนย์หนังสือจุฬาฯ  บูธ O 61 โซน C1
                       B2S                      บูธ G 02 ห้อง Primary Hall 
                       โอเดี้ยน สโตร์        บูธ V 12  โซน Plaza
 
     
   
     
 
 "หนังสือภาษาอังกฤษทั้ง 3 เล่มนี้ จะมีส่วนสำคัญ
ช่วยทำให้ท่านรู้คำศัพท์มากขึ้นอย่างมีวิธีคิดและง่ายต่อการจดจำ
เพื่อความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558" 
 
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 

     
     
     
     
     
     
     
 กดเพื่อดูวิธีการสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภท
                     
           
 
สั่งซื้อทางจดหมาย
     
สั่งซื้อทาง e-mail
     
สั่งซื้อทางโทรศัพท์
 
 
Current Pageid = 1